Contact

Address:

LB SERVIS SK s.r.o.
Kašmírska 17
821 04 Bratislava
IČO: 35 970 961
IČ DPH: SK2022099123
OROS BAI vl. č.: 38800/B

Telephone:

E-mail:

Address:

LB SERVIS EU Partner s.r.o.
Husitská 28
130 00 Praha
IČ: 05512905
DIČ: CZ 05512905
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C264949

Telephone:

E-mail: